DIN POTENTIAL

ledarutveckling

PROGRAMMET FÖR DIG SOM VILL UTVECKLA

DIN POTENTIAL

Du har kommit till en punkt i livet och arbetet där du söker något annat! Du vill hitta eller ge näring till en ny vision, ett nytt sätt att arbeta, en bättre balans mellan arbete och vila eller få fram slumrande talanger och drömmar som inte får plats i din vardag idag. Vi går in på djupet i din vision och mission och hur du kan stimulera, öppna upp för och bemöta flow när det uppstår samtidigt som du håller dig i god hälsa.

Nycklarna till din potential går främst genom att komma i kontakt med den egna visdomen och låta den ta plats. För att stötta dig i den processen har vi dels vårt ettåriga program, dels ett förhållningssätt som skall hjälpa dig att bättre förstå dig själv och de förutsättningar du har för att få potentialen att växa vidare.

 

NYCKEL 1    DIN PROFIL

Du får en Ayurvedisk profil* och en profil utifrån Psykosyntesens* Typologi.  Tillsammans ger de en ingång till att beskriva dina möjliga drivkrafter och utmaningar. Med reflektion utifrån dem får du får hjälp att vända på stenar som hindrar dig, att hitta det som verkligen får dig att lysa och vad som varit dina framgångsnycklar.

NYCKEL 2     DIN MENING & MISSION

Du arbetar med den mening och mission som sätter kurs för vart du, ditt hjärta, din intuition, dina drömmar och din livsklokhet vill ta dig både i arbetet och privat. Du sätter samman din "Potentialbok" genom collage/måleri/text och visualisering. Du sätter upp mål och en handlingsplan.

NYCKEL 3     DIN REFLEKTION

Du för en "resebok" över vad du upptäcker. Du reflekterar i gruppen över hur du möter och kan vända motgång till meningsfullhet, nytt lärande och nya handlingar. Du får träna på Tankeyoga och hur du utvecklar din intuition.

NYCKEL 4     DIN ENERGI & STYRKA

Du sorterar i dina dygns-, arbets- och livsrutiner för att skapa de rutiner som ger dig kraft och vitalitet. Du får coachning av Lucia samt återkoppling kring din resa.

NYCKEL 5     DITT NÄTVERK

Du får coachning av deltagarna både när ni träffas och mellan mötena. Genom att coacha andra växer också din visdom. Du får även arbeta med en nätverksprocess för att klargöra hur du bygger ett nätverk som stöttar din process och din väg både privat och professionellt.

*Psykosyntes är en filosofi utvecklad av psykiatriker Roberto Assagiolo under början och mitten av 90-talet. Han förenade österländsk och västerländsk psykologi till en "syntes" som särskilt inkluderar människans frågor om meningsfullhet - Varför finns vi till samt om vilja - Hur vi skapar vår egen lycka/frid genom förståelse och utveckling av vår visdom.

PROGRAMMET FÖR HELA ÅRET

 

Ett personligt möte för att resonera kring dina behov. Mötet är även stöd för att matcha in dig i en grupp. Självklart stämmer vi av med deltagare innan för att undvika dilemman om konkurrens och integritet.

Omfattning 2 timmar

Programmet startar med att vi gör en Ayurvedisk profil som stämmer av din livsstil och ger konkreta tips och råd om hur du kan få bättre balans. Profilen matchas med Typologi enligt Psykosyntes där vi resonerar om dina drivkrafter, talanger och utvecklingsområden.

Omfattning 2 timmar

 

Första workshopen med ditt coachande nätverk. Den kreativa processen startar till det som lotsar dig till din potential. Alla workshopdagar varvas med yoga, kreativa övningar och reflektioner.

Omfattning 2 dagar på internat

Vi varvar tema om potential med coachning. Mötena inleds med tema. Därefter går vi laget runt för att checka av individuella mål och ge feedback. Alla deltagare får en unik egen och längre tid för att presentera sin verksamhet och får en djupare gruppcoachning.

Omfattning   Minst 4 handledda halvdagsmöten

Vi träffas på internat för att fördjupa och kanske justera kursriktningen. Vad behöver justeras, förvandlas och fördjupas? Du får göra en djupare process för att fånga upp eventuella, omedvetna motstånd och hur du tar vägen vidare.

Omfattning Internat 1 dygn

Mellan varje träff håller ni kontakt per telefon två och två för att peppa och stötta varandra kring målen för den kommande perioden. Ni kan både coacha, ge tips och förmedla kontakter när det känns bekvämt.

Omfattning  Minst 6 gånger om ca 20 min/gång

Vi träffas på internat för att göra en reflektion om insikter, förändringar och återblick på året som gått, fördjupar några frågeställningar och dörrar till potential, firar och lägga fortsatt kurs framåt.

Omfattning Internat 1 dygn

Några veckor efter sista mötet träffas du och Lucia för en gemensam utvärdering av din process, vad som behöver och vill hända härnäst och vad som som särskilt behöver uppmärksammas.

Omfattning 1 timme


Du får egen coachning fördelat över året. Coachningen hjälper dig att fördjupa medvetenhet om dina vägval och dina förmågor och ger utrymme för dig att vädra svårigheter, motstånd, möjligheter och idéer.

Omfattning  4 timmar

Ledarprofil 360%  visar hur du och din sfär värderar dina olika förmågor och din potential som chef, kollega, medarbetare, i din profession och privat. Frågorna är fokuserade kring det som kan bidra till att utveckla din potential vidare.

Omfattning  ca 20 min svarstid/svarande

 
 
 
 
 

FEEDBACK

Tack vare Lucia och Lev Din Potential fick jag rätt fokus
och såg tydligare vad som var viktigast för mig just nu.
De återkommande träffarna var väldigt stödjande i
processen och fick mig att reflektera över mina mål,
mitt mående och nästa steg. Långsiktigheten tycker jag är viktig. Ett steg i taget.
                                                 
                                      Birgitta Hammar, Presens

 

Programmet leds av Lucia Severed som arbetat med affärs- och ledarutveckling för entreprenörer, VDar, chefer, styrelseledamöter och ledare i mer än 30 år både i Sverige och internationellt. Under årens gång har hon parallellt med sina uppdrag varit djupt förankrad i yoga och medvetandeutveckling. Läs mer här

Platser
Internat är på Västkusten. Övriga möten är i Göteborg. Där så är möjligt träffas deltagarna hos varandra.

Priser
BAS    12 900,    PLUS    16 900    EXTRA 19 900
Kostnader för tre internat tillkommer. Alla priser är exklusive moms för företag