DIN POTENTIAL

ledarutveckling

ETT ÅRS PROGRAM FÖR DIG SOM ÄR REDO ATT TA KLIVET VIDARE TILL DIN POTENTIAL

Du har kommit till en punkt i livet och arbetet där du söker något annat! Du vill hitta eller ge näring till en ny vision, ett nytt sätt att arbeta, en bättre balans mellan arbete och vila eller få fram slumrande talanger och drömmar som inte får plats i din vardag idag. Vi går in på djupet i din vision och mission och hur du kan stimulera, öppna upp för och bemöta flow när det uppstår samtidigt som du håller dig i god hälsa.

I DIN POTENTIAL UTVECKLAR DU DIN VISDOM

Vem är det som verkligen når sin potential? Forskning, tester och träning ger svaret - det är VISDOM!

De som når sin potential vet att

- det finns stunder av meningslöshet så de lär sig att bygga in  meningsfullhet i det som är,

- det kommer motgångar så de tränar sig att hantera motgångar och bygga självtillit,

- de inte kan ha kontroll över livets plötsliga skiften och förändringar så de tränar sig att skapa manöverutrymme,

- det kan kännas tufft och ensamt så de skapar en omgivning som är närande,

- de inte är bäst på allt så de tar utrymme för självreflektion och tar hjälp av de som kompletterar och lyfter nivån,

- hälsan är deras största tillgång så de lär sig att vårda den.

DELTAGARNA
Du som deltar är
entreprenör, chef eller ledare i din roll i arbetet och/eller i livet.

Du har en del erfarenhet bakom dig. Ändå är du nyfiken på vad som kan finnas runt hörnet.

Du längtar att sätta av egen tid för din utveckling och gå på djupet med att hitta dina skatter.

Du är kanske frustrerad för att det känns som om du står och stampar eller att det finns något som skaver som gör att du inte kommer loss.

Du är motiverad att ingå i en grupp där ni tillsammans hjälper varandra att se, stärka och lyfta varandra till nya nivåer och möjligheter.

NYCKLAR TILL VISDOM

DIN POTENTIALPROFIL

Du får en ayurvedisk profil och en profil utifrån psykosyntes som beskriver dina möjliga drivkrafter och utmaningar, du får hjälp att vända på stenar som hindrar dig, att hitta det som verkligen får dig att lysa och vad som varit dina framgångsnycklar. Om du vill kan du även göra en Ledarprofil utifrån Pro4Pro som beskriver din Tankeprofil.

DIN MENING

Du arbetar med den vision som sätter kurs för vart du, ditt hjärta, din intuition, dina drömmar och din livsklokhet vill ta dig både i arbetet och privat. Du sätter samman din "Potentialbok" genom collage/måleri/text och visualisering.

DIN REFLEKTION

Du för en "resebok" över vad du upptäcker. Du reflekterar i gruppen över hur du möter och kan vända motgång till meningsfullhet, nytt lärande och nya handlingar.

DIN RUTIN

Du sorterar i dina dygns-, arbets- och livstrutiner för att skapa de rutiner som ger dig kraft och vitalitet. I detta ingår träning i Tankeyoga. Du får coachning av Lucia samt återkoppling kring din hälsoresa.

DITT NÄTVERK

Du får coachning av deltagarna både när ni träffas och mellan mötena. Genom att coacha andra växer också din visdom.
PROGRAMMET FÖR HELA ÅRET

BAS

1. Intervju inför start  Ett personligt möte för att få reda på dina behov, mål och önskemål.
2. Ayurvedisk hälsocheck stämmer av din livsstil samt ger dig konkreta råd om hur du kan få bättre balans. 

3. Sätta kursen, 2 dagar  Gruppen träffas för första gången. Den kreativa processen startar till det som lotsar dig till din potential. Alla workshopdagar varvas med yoga, kreativa övningar och reflektioner.
4. Egen coachning, 6 timmar samt ayurvedisk hälsouppföljning.                            
5. Gruppcoachning 6 gånger  Alla deltagare får unik egen tid på halvdagsträffarna samt djupare gruppcoachning en gång.
6. Buddies  Mellan varje träff håller ni kontakten två och två för att peppa och stötta varandra.
7. Hålla kursen, 1 dag  Hur går det, vad behöver justeras, förvandlas och fördjupas? Ännu en kreativ dag för dig.
8. Fira och förvandla, 1 dag  Vi samlas för att fira, summera och lägga fortsatt kurs framåt.

PLUS

Ledarprofil - option En ledarprofil återger ditt tankemönster. Under året får du 13 digitala brev med djupare inblick i tankemönstret, övningar till det samt personlig coachning via telefon 7 gånger under året.

 

PRAKTISKT

Vem leder
Programmet är utvecklat av Lucia Severed som arbetat med affärs- och ledarutveckling för entreprenörer, VDar, chefer och ledare i 30 år både i Sverige och internationellt. Under årens gång har hon parallellt med sina uppdrag varit djupt förankrad i yoga och medvetandeutveckling.

Plats (-er)
Workshops är på Västkusten på internat.
Intervjuer, personlig coachning och coachande gruppmöten är i Göteborg.

Pris
16 900 exklusive moms
Med ledarprofil Pro4Pro 26.900 exklusive moms
. Kostnader för resa samt tre internat tillkommer.

FEEDBACK

Tack vare Lucia och Lev Din Potential fick jag rätt fokus
och såg tydligare vad som var viktigast för mig just nu.
De återkommande träffarna var väldigt stödjande i
processen och fick mig att reflektera över mina mål,
mitt mående och nästa steg. Långsiktigheten tycker jag är viktig. Ett steg i taget.
                                                 
                                      Birgitta Hammar, Presens