KONST

& YOGA

KONST & YOGA

Efter en lyckad konstvecka 2020 veckan dristar vi oss att återkomma 2021 med vår sköna mix av yoga och skapande.
        INNEHÅLL

09.00 - 10.30 Yoga

10.30 - 11.30 Tankeyoga

11.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 17.00 Måla, skulptera, installera

KURSLEDARE

Dina ledare är Bo Severed, konstnär och gått många års konstutbildning efter att ha arbetat som VD bland annat inom Stenakoncernen

samt Lucia Severed, yogaledare och coach för chefer, entreprenörer och ledare.

PLATS

Folkets Hus och Yoga Vedas shala på Gamla Vägen 12 i Hamburgsund.

PRIS
4600 kr samt kostnad för material, ca 1000 kr