GDPR

dataskyddsförordningen som värnar om din integritet


 

YOGA VEDA i Hamburgsund är ett varumärke inom KKIKK AB, 556691-9634.

De uppgifter vi hanterar om dig är de du lämnar till oss när du bokar för yoga, konsultation, för att delta i ett program eller för att köpa kosttillskott eller andra varor. Uppgifterna använder vi för att sköta korrekt redovisning och rapportering till mydigheter och för att nå dig vid behov. I första hand sker dialogen via Facebook och Instagram där vi gör inlägg till alla som är intresserade.

När du går ett program eller på konsultation för vi ofta journalanteckningar för att göra ett fullgott arbete. Du har alltid rätt att se vad som skrivs, att göra ändringar och även begära att allt tas bort direkt. Som regel får du en kopia med dig hem eller genom annan dokumentation.

Vi säljer inte vidare eller på annat sätt lämnar ut dina uppgifter till tredje part utöver myndigheter.

När du vill göra en ayurvedisk konsultation fyller du i ett särskilt samtycke. Journalanteckningar förvaras skyddat och bränns upp tre månader efter att du avslutat din konsultation. I mesta mån anonymiseras journalerna.

KKIKK AB är den legala parten i detta och GDPR formella beskrivningar kan du hitta här på KKIKKs hemsida. KKIKK ägs av Bo och Lucia Severed - samma personer som du kan möta genom YOGA VEDA.

Hör gärna av dig om du har några frågor. Vi vill gärna att du skall känna dig bekväm och säker med din integritet hos oss.