Yogarummet

Yogarummet… det är speciellt där

Takrymden, trägolvet, de stora fönstren, en god doft i entrén (vet inte var den kommer ifrån…) 
Här säger många att det är väldigt vilsamt att kliva in. 


Jag går in i ett annat fokus i mig. 
Den inre världen istället för den yttre. 
En förhöjd stund av närvaro.


Välkommen du med!