Ord som berör


Varje språk har ord som öppnar upp till större rum. Vissa språk gödslar med skönhet, intensitet och tempo.

När jag hörde det portugisiska begreppet Saúde dage så klack det till. Kanske var det sättet det sades på. Eller kontexten. Betydelsen är ungefär ”hälsa dagar” men den fick i stunden innebörd av längtan, sorg och kanske även ovissheten om det skulle bli några kommande dagar. När jag vill säga något vackert till mig själv ibland så säger jag de orden.

Ordet Innerlighet är mitt svenska älsklingsord. Det orsakar djupt lugn och åkallar stunder när närvaron i orden, känslorna eller tankarna radats upp meningsfullt efter varandra (även om de kan komma ”huller om buller”) och blir hörda, när kontakten finns påtaglig i en samtidig rytm och när det inre sjunger av glädje eller svårighet men det är öppet, fritt och ändå väldigt intimt.

För många år sedan förstod jag i en klarhet att det var mer innerlighet jag längtade efter i mitt liv. Så, jag frågade mig själv vad som höll emot och vad som kunde hjälpa till att ge plats. Det blev några svåra men befriande beslut. Som jag tog fasta på för att ge plats.

Vilket ord öppnar dörren i dig till större djup och meningsfullhet? Och vill du ge det mer plats?

Ha en fin vecka!