AYURVEDA


Ayurvedans syfte är att hjälpa människor att leva ett balanserat liv som leder till lycka! Enligt ayurvedan har vi tre "doshor" som samverkar i kroppen och som kallas Vata, Pitta och Kapha. Som regel dominerar en eller två vårt liv och detta påverkar vilken livsstil som är gynnsam respektive ogynnsam. Konsultationer sker i Hamburgsund.

Privat konsultation

En konsultation klargör vilka eventuella obalanser du har och hur du tar steg vidare för att må bättre. Första mötet innehåller anamnes, pulsläsning och ett samtal kring vad du vill uppnå och avslutas med konkreta livsstilsråd och kostråd för din typ och situation. Uppföljning tar en timme.