AYURVEDAOm konsten att leva ett balanserat liv som leder till lycka!

Enligt ayurvedan har vi tre "doshor" som samverkar i kroppen och som kallas Vata, Pitta och Kapha. Som regel dominerar en eller två vårt liv och detta påverkar vilken livsstil som är gynnsam respektive ogynnsam.

En stor orsak till obalanser är att vi

  • stressar för mycket,
  • sover för lite,
  • äter snabbmat,
  • andas fel och dessutom
  • pressar oss med våra tankar om att vi borde prestera bättre och bättre och bättre.

Enligt ayurvedan skapar vi då oreda i våra "inre vindar" - det som transporterar och fördelar den näring vi tar in, vår matsmältningseld, vår smörjning och kretsloppet av uppbyggnaden av nya celler, ny vävnad och ny energi. En del i att bygga upp sig igen är att hitta små pauser för återhämtning och att i små portioner börja göra det som gynnar balans.

Ayurveda bygger på minst 5000 års kunskap om hur man bygger hälsa.

Pris  1 600 kr för första mötet på 1,5 timme, därefter 950 kr/timme

 
 

Privat konsultation

En konsultation klargör vilka eventuella obalanser du har och hur du tar steg vidare för att må bättre.  Innan mötet får du en anamnes (sjukdomshistoria) att fylla i online. På så sätt är jag väl förberedd när du kommer på din konsultation.

Första gången händer följande

  • genomgång av din anamnes och vad du vill att konsultationen skall leda till
  • pulsläsning - jag känner igenom 18 olika pulsuttryck på din handled för att få en bild om ditt fysiska, inre tillstånd
  • ett underlag för att resonera kring vilken/vilka doshor som dominerar

Råd för att skapa bättre balans

Med stöd av anamnes och den ayurvediska persontypen/kombination av typer som du har, kommer du få råd om livsstilsförändringar och eventuellt även förslag på ayurvediska eller andra kosttillskott som kan bidra till ökat välbefinnande. Efter det första mötet håller vi kontakt via telefon/sms för att följa upp hur det går och om det behövs någon justering. Därefter är du välkommen på en fördjupande uppföljning, ca 4 - 6 veckor senare, som tar 1 timme.

Om det finns en djup medicinsk problematik så hänvisar jag till läkare. Vill du addera ayurveda i din vardag och redan går hos läkare skall du konsultera med din läkare. I ett sådant läge ges endast råd om livsstilsförändringar kring kost, sömn, andningsstöd och dygnsrutiner.

För frågor eller bokning kontaktar du mig antingen på info@yogaveda.se eller smsar 0703-321320. Skriv gärna vad det gäller. När vi möts första gången får du ett sekretessavtal att signera som skyddar din integritet.