AYURVEDA
Ayurvedans syfte är att hjälpa människor att leva ett balanserat liv som leder till lycka! Enligt ayurvedan har vi tre "doshor" som samverkar i kroppen och som kallas Vata, Pitta och Kapha. Som regel dominerar en eller två vårt liv och detta påverkar vilken livsstil som är gynnsam respektive ogynnsam. Konsultationer sker i Hamburgsund.

Privat konsultation

En konsultation klargör vilka eventuella obalanser du har och hur du tar steg vidare för att må bättre. Första mötet innehåller anamnes, pulsläsning och ett samtal kring vad du vill uppnå. Med stöd av anamnes och den ayurvediska persontypen/kombination av typer som du har, kommer du få råd om livsstilsförändringar och eventuellt även förslag på ayurvediska kosttillskott som kan bidra till ökat välbefinnande.Uppföljning tar en timme.


Vi är medlemmar i Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin (SFKM). Lucia har utöver 1,5 års utbildning i ayurveda även godkänd utbildning i BASmedicin av SFKM.