AYURVEDAOm konsten att leva ett balanserat liv som leder till lycka!

Enligt ayurvedan har vi tre "doshor" som samverkar i kroppen och som kallas Vata, Pitta och Kapha. Som regel dominerar en eller två vårt liv och detta påverkar vilken livsstil som är gynnsam respektive ogynnsam.

En stor orsak till obalanser är att vi

  • stressar för mycket,
  • sover för lite,
  • äter snabbmat,
  • andas fel och dessutom
  • pressar oss med våra tankar om att vi borde prestera bättre och bättre och bättre.

Enligt ayurvedan skapar vi då oreda i våra "inre vindar" - det som transporterar och fördelar den näring vi tar in, vår matsmältningseld, vår smörjning och kretsloppet av uppbyggnaden av nya celler, ny vävnad och ny energi. En del i att bygga upp sig igen är att hitta små pauser för återhämtning och att i små portioner börja göra det som gynnar balans.

Ayurveda bygger på minst 5000 års kunskap om hur man bygger hälsa. 

Konsultation

En konsultation klargör vilka eventuella obalanser du har och hur du tar steg vidare för att må bättre.

Första gången händer följande

  • genomgång av din anamnes (sjukdomshistoria och livsstil) och vad du vill att konsultationen skall leda till
  • pulsläsning - jag känner igenom 18 olika pulsuttryck på din handled för att få en bild om ditt fysiska, inre tillstånd
  • ett underlag för att resonera kring vilken/vilka doshor som dominerar

Råd för att skapa bättre balans

Med stöd av anamnes och den ayurvediska persontypen/kombination av typer som du har, kommer du få råd om livsstilsförändringar och eventuellt även förslag på ayurvediska eller andra kosttillskott som kan bidra till ökat välbefinnande. Efter det första mötet håller vi kontakt via telefon/sms för att följa upp hur det går och om det behövs någon justering. Därefter är du välkommen på en fördjupande uppföljning, ca 4 - 6 veckor senare, som tar 1 timme.

Om det finns en medicinsk problematik så hänvisar jag till läkare. Vill du addera ayurveda i din vardag och redan går hos läkare skall du konsultera din läkare. I ett sådant läge ges endast råd om livsstilsförändringar kring kost, sömn, andningsstöd och dygnsrutiner.

Sekretess  När vi möts första gången får du ett sekretessavtal att signera som skyddar din integritet.

Pris            1 200 kr för första mötet på 2 timmar, därefter 600 kr för uppföljning på 40 min.


Utbildning

Workshop & introduktion

Välkommen till Norra Europas främsta utbildning online i Ayurveda!

Börja online när du vill och har tid. Onlinekursen är alltid tillgänglig! Fyll på med workshops där vi möts live i Hamburgsund eller Göteborg. Boka här

Onlinekurs - Ayurvedisk Grundkurs, Steg 1-3

Genom onlinekursen börjar du en djup och fin resa in i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo och läser och lyssnar när tid och lust finns!

Det är mycket kunskap som delges under varje steg.

När du har ett heltidsarbete, en intensiv vardag eller varit/är sjukskriven kan det vara svårt att ta till sig så mycket information under en kurshelg. Online kan du läsa och lyssna i den takt du mäktar med och framför allt så många gånger du behöver innan det nya sjunker in och lägger sig som en kunskap och erfarenhet.

Ayurvedisk Grundkurs i 3 utbildningssteg ger dig

En djupare förståelse om dig själv, din familj * och din omgivning.
Ayurvedas grundprinciper och visdom ger dig en ayurvedisk kunskapsgrund att stå på i allt du möter i din vardag.

Konkreta verktyg för hur livet kan levas i balans.
Du får konkreta verktyg för hur du gör livet lättare att leva genom andningsövningar, meditationer, yoga, kost och örter som hjälper dig att må bra.

Personlig träning i att göra hälsosamma val
Du tränas i att se och förstå din och din familjs* allmänna behov och hur du kan skapa och bevara fysisk- och mentalhälsa.


Arbeta professionellt med Ayurveda?
Kursen är också start för dig som vill gå vidare och utbilda dig så du kan arbeta professionellt med ayurvedisk hälsa. Läs mer här

*familj är antingen din biologiska familj eller de individer som du räknar som din familj.