AYURVEDAOm konsten att leva ett balanserat liv som leder till lycka!

Enligt ayurvedan har vi tre "doshor" som samverkar i kroppen och som kallas Vata, Pitta och Kapha. Som regel dominerar en eller två vårt liv och detta påverkar vilken livsstil som är gynnsam respektive ogynnsam.

En stor orsak till obalanser är att vi

  • stressar för mycket,
  • sover för lite,
  • äter snabbmat,
  • andas fel och dessutom
  • pressar oss med våra tankar om att vi borde prestera bättre och bättre och bättre.

Enligt ayurvedan skapar vi då oreda i våra "inre vindar" - det som transporterar och fördelar den näring vi tar in, vår matsmältningseld, vår smörjning och kretsloppet av uppbyggnaden av nya celler, ny vävnad och ny energi. En del i att bygga upp sig igen är att hitta små pauser för återhämtning och att i små portioner börja göra det som gynnar balans.

Ayurveda bygger på minst 5000 års kunskap om hur man bygger hälsa. 

Konsultation

En konsultation klargör vilka eventuella obalanser du har och hur du tar steg vidare för att må bättre.

Första gången händer följande

  • genomgång av din anamnes (sjukdomshistoria och livsstil) och vad du vill att konsultationen skall leda till
  • pulsläsning - jag känner igenom 18 olika pulsuttryck på din handled för att få en bild om ditt fysiska, inre tillstånd
  • ett underlag för att resonera kring vilken/vilka doshor som dominerar

Råd för att skapa bättre balans

Med stöd av anamnes och den ayurvediska persontypen/kombination av typer som du har, kommer du få råd om livsstilsförändringar och eventuellt även förslag på ayurvediska eller andra kosttillskott som kan bidra till ökat välbefinnande.

Efter det första mötet håller vi kontakt via telefon/sms för att följa upp hur det går och om det behövs någon justering. Därefter är du välkommen på en fördjupande uppföljning, ca 4 - 6 veckor senare, som tar 1 timme.Om det finns en medicinsk problematik så hänvisar jag till läkare. Vill du addera ayurveda i din vardag och redan går hos läkare skall du konsultera din läkare. I ett sådant läge ges endast råd om livsstilsförändringar kring kost, sömn, andningsstöd och dygnsrutiner.

Sekretess  När vi möts första gången får du ett sekretessavtal att signera som skyddar din integritet.

Pris           1 400 kr för start på 2 timmar som inkluderar en 30 minuters uppföljning en månad senare.Föredrag

18 april, 18 - 20.30 i Hamburgsund

Välkommen på temat Gladare leder och om hur du kan må bättre med Ayurveda.

Du får en introduktion om Ayurvedas syn på hälsa i leder samt några konkreta tips.

Föredragen återkommer regelbundet med olika teman. Boka dig för nästa tillfälle här nedan.


Utbildning

Längtar du att lära dig mer om Ayurveda? För eget bruk eller för att hjälpa andra? Du kan nu gå utbildning online.

Det är självklart för mig att rekommendera denna utbildning som jag själv en gång gått. Susanne Montelius som håller utbildningen har en gedigen kunskap som hon generöst delar med sig av. För dig som vill få en fullödig utbildning att stå på, även professionellt.

Utbildning på svenska online i Ayurveda!
Börja när du vill och har tid.

Grunderna för egenvård

Ayurvedisk grundkurs steg 1 - 3

Genom onlinekursen börjar du en djup och fin resa in i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo där du läser och lyssnar när tid och lust finns!


Vill du arbeta professionellt med Ayurveda?
Ayurveda hälsovägledare steg 4 - 12
Kursen är också start för dig som vill gå vidare och utbilda dig så du kan arbeta professionellt med ayurvedisk hälsa. Denna utbildning är också online.