Äntligen - rutiner som hjälper mig att må bra

AYURVEDA

Ayurvedans syfte är att hjälpa människor att leva ett balanserat liv som leder till lycka! Enligt ayurvedan har vi tre energier/doshor som samverkar i kroppen och som kallas Vata, Pitta och Kapha. Vi har som regel en eller två som dominerar vårt liv och som också ger en indikation på vad som är gynnsamt respektive ogynnsamt för oss i fråga om livsstil. Vata, Pitta och Kapha påverkar olika kroppsliga organ liksom mental och själsligt välbefinnande.

AYURVEDISK
KONSULTATION

En konsultation klargör vilka eventuella obalanser du har och hur du tar steg vidare för att må bättre. Första mötet innehåller anamnes, pulsläsning och ett samtal kring vad du vill uppnå och avslutas med konkreta livsstilsråd och kostråd för din typ och situation. Uppföljning tar en timme.


Pris
1 400 kr för första mötet
950 kr/timme därefte

MÅ BÄTTRE MED
AYURVEDA

Lär dig grunderna i Ayurvedan och hur du bygger upp rutiner för ett skönare liv.
Du gör ett doshatest, får grunderna för Vata, Pitta och Kapha, den ayurvediska livs- och dygnsklockan samt användbara tips och trix för att bygga upp en hållbarare vardag.

Datum
11 oktober, 19 - 21

Pris
195 kr

DETOX

Kom igång med en bättre livsstil med hjälp av en 9 dagars detox. Du får

  •  Introduktion 1,5 timme
  •  Startpaket för detox
  •  Ayurvedisk hälsocheck
  •  Yogapass för detox
  •  Kosttips efter detox för din typ
  •  Detox support live & on line

Läs mer 

Pris
1 900 kr
2400 för individuell detox när det passar dig.

INGAs rabatt för studenter, låginkomsttagare & pensionärer

Ibland vill man men pengarna räcker inte till för det dagliga.
Då bjuder vi på en INGAS rabatt. Inga var min mamma som gav hjälp till alla där det behövdes. Hon delade recept, kärlek och en mängd annat som hon bjöd på. En sann nätverkare med ett praktiskt sinnelag för det nödvändiga. Hon var sparsam men aldrig snål. Behöver du en INGAs rabatt på 15 % rabatt så säg till. Svårare än så är det inte:-)